HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Minh Tuấn là niềm tự hào của Nam Định”

HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Minh Tuấn là niềm tự hào của Nam Định”

Ông Sỹ đánh giá: “Điểm mạnh của Hoàng Minh Tuấn là tần suất hoạt động, lên công về thủ. Nhưng ở nhữn