DilmahDanangvôđịchGiảiBóngĐáMởRộngCúpHàSơnLầnINăm2017

Đánh bại Golden Light với tỷ số sít sao 1-0, Trà Dilmah Danang đã lên ngôi vô địch giải bóng đá mở rộng tranh Cúp Hà Sơn lần thứ nhất 2017, diễn ra tại Trung tâm bóng đá Duy Tân – Thành phố Đà Nẵng.