HoàngHipp,ngườitrợthủđắclựccủaôngbầuTinlớn

Tin lớn & Anh em là đội bóng rất mạnh ở làng bóng đá phủi. Họ không chỉ mạnh về chuyên môn mà rất quy củ trong các công tác truyền thông. Và người giúp cho ông bầu 9x Tin lớn rất hiệu quả trong lĩnh vực này chính là Hoàng Hipp.