PhúGiangvôđịchKếtnốidoanhnghiệpBắcNinh2017

Nói tới bóng đá doanh nghiệp ở các địa phương từ trước tới nay người ta vẫn nghĩ đó là giải đấu cho những đội bóng làng nhàng tầm trung bình yếu. Nhưng ở “Kết nối doanh nghiệp 2017”, thì có lẽ họ đã thay đổi cách nghĩ với các doanh nghiệp làm bóng đá phong trào tại Bắc Ninh.