Ngầu như Quế Ngọc Hải: Trấn áp luôn cả đám CĐV Thái “đội lốt” Curacao để bảo vệ đàn em

Ngầu như Quế Ngọc Hải: Trấn áp luôn cả đám CĐV Thái “đội lốt” Curacao để bảo vệ đàn em

Sau khi Thái Lan bị loại khỏi King’s Cup, một bộ phận không nhỏ người Thái vẫn đến Chang Arena. Mục