BầuLộcTài:Lênnócnhàlàphảibắtcongà…

Lộc ít “đánh giải” nhưng một khi đã tham gia là phải… chơi lớn. Lần này, Lộc không “show hàng” như trước. Anh chỉ lẳng lặng, từ tốn như những con suối róc rách chảy. Đêm trước trận đánh lớn, Lộc đãi “hậu” của mình sinh nhật huyên náo cả một vùng. Có lẽ đó cũng là một “phát súng lệnh”.