ÁquânMVCorp:KhichấtNghệtrởthànhthứkeogắnkết

Rút ra được bài học từ chính những thất bại đau thương của mình, vinh quang hay “chết hụt” đều trở thành động lực để tất cả cùng làm lại, cùng cháy hết mình như cái “chất Nghệ giữa lòng Hà Nội” của MV Corp.