La Liga confirms complaints to UEFA against City and PSG

La Liga confirms complaints to UEFA against City and PSG

La Liga confirmed on Wednesday it has filed complaints to UEFA about Paris Saint-Germain and Manches

Bước ngoặt từ UEFA giúp Man City và PSG mạnh hơn

Bước ngoặt từ UEFA giúp Man City và PSG mạnh hơn

UEFA sẽ bỏ Luật công bằng tài chính (FFP) và áp dụng một giải pháp mới cho bóng đá châu Âu kể từ năm