GIẢIBÓNGĐÁĐỒNGHƯƠNGXỨNGHỆKVMBLẦNIII-2014ChândàixứNghệtỏanhiệtvớibóng

GIẢIBÓNGĐÁĐỒNGHƯƠNGXỨNGHỆKVMBLẦNIII-2014ChândàixứNghệtỏanhiệtvớibóng

Giải bóng đá đồng hương xứ Nghệ KVMB lần thứ III – 2014 là giải bóng đá phong trào thường niên của hội đồng hương xứ Nghệ tại Khu vực miền Bắc.